Sorry. The requested webpage is not yet available in the requested language. This will be available soon.
Please look at the video in your requested language.

You ask, we answer!

Since the corona crisis, many questions have arisen that have to do with the uncertain situation of household helpers. Questions about the virus itself, financial questions, administrative questions, safety questions. Over the past weeks and months, all these questions have been bundled and answers have been provided by many internal experts. We have bundled this into one clear FAQ (frequently asked questions). This FAQ uses the many internal experts to quickly answer your questions and to deal with new questions. We are happy to share this information with everyone because we are convinced that we can only get out of this crisis together.

If you cannot find the answer to your questions in this FAQ, let us know via the attached form. This is how we help each other move forward.

covid-19

De griep en het virus dat COVID-19 veroorzaakt zijn 2 zeer verschillende virussen. Het vaccin tegen de seizoensgriep beschermt niet tegen COVID-19. Het vaccin tegen pneumokokken beschermt niet tegen virale longontstekingen.
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan anderhalve meter afstand te houden, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.
Neen. Dan mag je niet opstarten. Om te kunnen opstarten mag er in de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag niemand symptomen vertonen van een mogelijke besmetting.
Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. De kans dat je besmet geraakt via voedsel met het covidvirus is op basis van de huidige kennis heel onwaarschijnlijk en niet aangetoond. Het blijft echter wel belangrijk dat je voedsel niet aanneemt rechtstreeks uit de hand van iemand anders
Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus! Sommige mensen kunnen besmet zijn met het coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen. Blijf thuis als je ziek bent. Zeer belangrijk: was regelmatig je handen met water en zeep. Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. Geen zakdoekje bij de hand? Nies of hoest in je elleboog. Voldoende afstand bewaren (minstens anderhalve meter) is ook zeer belangrijk om de verspreiding van het virus te vertragen. Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet. Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem. Kinderen worden meestal niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
Wanneer je ziek bent, ga je niet aan het werk en blijf je thuis. Dat is het basisprincipe. Je belt je kantoor om je afwezigheid te melden en contacteert daarna een dokter.
Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen. Corona kan een ernstige virale longontsteking veroorzaken.
De meest voorkomende symptomen zijn: koorts, droge hoest, vermoeidheid, benauwdheid, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes waardoor zij een verminderde weerstand hebben.
Neen. De overheid heeft procedure vastgelegd voor het testen op besmetting. Wij hebben hiervoor niet de bevoegdheid.
Neen. De overheid heeft procedure vastgelegd voor het testen op besmetting. Wij hebben hiervoor niet de bevoegdheid.

Dienstverlening

Voor de dagen waarop een klant stond ingeboekt ontvang je gewaarborgd loon. Voor de dagen waarop overmacht stond ingepland val je terug op een ziekte-uitkering via de mutualiteit. Neem altijd contact op met je kantoor en breng tijdig het ziekteattest binnen conform de bestaande ziekteprocedure.
Je neemt best zo snel mogelijk contact op met je kantoor om hen te verwittigen. Zij zullen je uitleggen wat er dient te gebeuren en welke zaken je moet in orde brengen (attest, …) Als je in quarantaine wordt geplaatst, dan valt dit onder werkloosheid wegens overmacht.
Ja, dat kan, op voorwaarde dat je de veiligheidsregels strikt naleeft.
Indien mogelijk geef de voorkeur aan de fiets, te voet of met met eigen wagen. Vermijd openbaar vervoer voor verplaatsingen van en naar het werk. Indien je toch het OV neemt, houd dan indien mogelijk 1.5 m afstand en je dient sinds 4 mei verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, omdat de social distancing hier niet kan worden gegarandeerd.
Neen. De overheid heeft procedure vastgelegd voor het testen op besmetting. Wij hebben hiervoor niet de bevoegdheid.

Preventieve maatregelen

Je bent dit zeker niet verplicht. Het advies van de interne en externe dienst is dat het dragen van handschoenen geen extra bescherming biedt tegen het virus. Het dragen van handschoenen kan bijdragen tot een vals gevoel van veiligheid. Bij foutief gebruik is de kans op besmetting veel groter. Regelmatig je handen wassen werkt nog steeds het best. Was je handen grondig met water en zeep (dit blijft de BESTE strategie). Desinfecterende handgels kunnen een alternatief zijn voor het wassen van je handen, maar het effect is vaak lager dan wassen met water en zeep. Bovendien kunnen deze gels je huid aantasten, omdat ze naast het doden van de slechte bacteriën ook een deel van de goede doden. Wanneer je handschoenen draagt pas je dezelfde maatregelen toe. Zoals bij het wassen van de handen, dienen we ook onze handen met handschoenen regelmatig te wassen. Zelfs als we handschoenen dragen, zijn deze niet DE oplossing. Wanneer we ons gezicht met die handschoenen aanraken, is er besmetting mogelijk.
Wanneer je aan alle veiligheidsregels voldoet, is het gebruik van een mondmasker niet nodig tijdens het poetsen. Verkies je om toch met een mondmasker te werken, zorg dan dat je dit op een correcte manier gebruikt.Was je handen grondig met water en vloeibare zeep vooraleer je het masker opzet. Raak de voorkant van het masker niet aan tijdens het gebruik ervan. Dit om besmetting te voorkomen. Indien je toch per ongeluk doet, was dan meteen je handen. Hou het mondmasker vast met de elastieken of de linten als je het afzet. Houd ook met je mondmasker 1,5 m afstand.
Systematisch/regelmatig wassen van de handen met water en zeep (ook wanneer je handschoenen draagt): bij aankomst bij de klant, voor en na het eten, voor en na een toiletbezoek en na het aanraken van papieren dienstencheques of ieder voorwerp dat via een ander persoon in je bezit kwam.
Geef de voorkeur aan de fiets, te voet of met de eigen wagen. Indien mogelijk vermijd je het openbaar vervoer voor verplaatsingen van en naar het werk. Indien je toch het openbaar vervoer neemt, houd dan in de mate van het mogelijke zeker 1,5 m afstand en draag je mondmasker. Was je handen met water en zeep na iedere verplaatsing voor het werk. Droog ze telkens goed af.
Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten of niezen. Heb je geen zakdoek bij, hoest of nies dan in de binnekant van je elleboog. Nies je per ongeluk toch in je handen was deze dan onmiddellijk met water en vloeibare handzeep. Gooi gebruikte zakdoeken meteen weg in een afgesloten vuilnisbak.
Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het virus overleeft in ideale omstendigheden gemiddeld drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels,…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel...) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoeling voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Was deurklinken, schakelaars, drukknoppen/hendels sanitair, keuken en bureauoppervlakken en andere zaken die de andere personen vaak aanraken met water en zeep en droog af. Doe dit bij aanvang van het werk.
Verlucht waar mogelijk ook regelmatig de ruimte. Verluchting draagt bij tot het versnellen van het droogproces van de druppeltjes waar het virus in leeft. Eens het druppeltje is opgedroogd, is het virus dood.
Uiteraard is het mogelijk om bij de klant een kop koffie te drinken als je jezelf bedient en de klant dit niet voor jou inschenkt. Pas steeds een correcte handhygiëne toe.
Wanneer de klant het zelf zou klaarmaken en aanbieden ga je je klant vriendelijk bedanken: 'Fijn dat je mij iets wil aanbieden, maar om het veilig te houden voor jou en mij, kan ik hier niet op ingaan. Ik zal mezelf bedienen.' Het is altijd mogelijk zelf te zorgen voor een versnapering of om iets te drinken.
De belangrijkste voorzorgsmaatregel die je kan nemen, blijft je handen wassen met water en zeep. Desinfecterende handgels kunnen een alternatief zijn voor het wassen van je handen, maar het effect is vaak lager dan wassen met water en zeep. Bovendien kunnen deze gels je huid aantasten onder meer omdat ze naast het doden van de slechte bacteriën ook een deel van de goede doden. Verder zullen handgels je huid nog sneller doen uitdrogen dan het gebruik van water en zeep Maak je toch graag gebruik van een desinfecterende handgel, zorg er dan voor dat je thuis regelmatig je handen voedt met een handcrème.
Handgels zijn in geen geval een alternatief voor zeep. Zij maken vuile handen niet proper. Enkel in het geval van een voldoende hoog alcoholgehalte (> 70%), zijn zij een alternatief om het virus te bestreiden.
Tracht zoveel mogelijk met open deuren en ramen te werken, indien mogelijk. Open bij aankomst eerst de ramen waar kan. Vraag aan je klant om dit volgende keer te doen voordat je aankomt. Zo kan je veiliger en efficiënter werken.
Experten en de media spreken vaak over het belang van social distancing om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden onder bevolking. Social distancing bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verspreiding van een besmettelijke ziekte stopt of vertraagt. De bedoeling is om de kans op contact tussen personen die geïnfecteerd zijn en anderen te verminderen en zo het verspreiden van de ziekte te minimaliseren. Social distancing is effectief wanneer het gaat om infecties die zich verspreiden via druppels(hoesten, niezen, loopneus), direct fysiek contact, indirect contact via besmette voorwerpen of oppervlakken en via de lucht. Vermits dat het geval is voor het coronavirus, is social distancing hier de aangewezen benadering. Minimum 1,5 m afstand bewaren is zeer belangrijk.
Houd steeds 1,5 m afstand van je klant. Wanneer de klant te dichtbij komt vraag je hem vriendelijk om de gevraagde afstand te bewaren. Zo kan het veilig blijven voor de klant en voor jou. Na het aanbellen aan de voordeur stap je 1,5 meter achteruit om te vermijden neus aan neus te staan met de klant wanneer hij of zij de deur opent.
De klant voorziet vloeibare handzeep met handpomp voor jou en papieren handdoek/keukenrol. Wanneer er geen keukenrol voorhanden is, wordt er een propere handdoek voorzien die enkel door jou gebruikt wordt. De klant zorgt er voor dat je voldoende zuivere doeken voorhanden hebt om te poetsen.
Begin met het schoonmaken van de belangrijkste aanraakpunten in de ruimte of zone waar je aan het werk bent: deurklinken, lichtschakelaars, kranen en spoelknop van het toilet. Doe dit met water en zeep of detergent en droog goed af met een propere doek. Wanneer een ruimte of zone volledig werd afgewerkt, ga je naar de volgende en begin je opnieuw met de aanraakpunten.
Handhygiëne is van belang om de overdracht van het virus via de handen naar onze luchtwegen te vermijden. Regelmatig je handen wassen werkt nog steeds het best. Doe dit met water en vloeibare zeep (dit blijft de BESTE strategie). Desinfecterende handgels kunnen een alternatief zijn voor het wassen van je handen, maar het effect is vaak lager dan wassen met water en zeep. Bovendien kunnen deze gels je huid aantasten doordat ze naast het doden van de slechte bacteriën ook een deel van de goede doden. Verder zullen deze gels vuile handen ook niet proper maken, daarvoor blijven water en zeep eveneens nodig.
Na het wassen droog je je handen, bij voorkeur met een papieren doek of keukenrol. Wanneer dit niet ter beschikking is gebruik dan een 'propere' handdoek.
Wanneer je handschoenen draag pas je dezelfde manier van handen wassen toe, met je handschoenen. Zelfs als we handschoenen dragen, zijn deze niet DE oplossing. Wanneer we ons gezicht met die handschoenen aanraken, is besmetting mogelijk. Dragen van handschoenen kan bijdragen tot een vals gevoel van veilligheid. Bij foutief gebruik is de kans op besmetting groter dan bij het correct wassen van de handen.

Strijkatelier

Verlucht je atelier goed. Indien mogelijk, zet je bij aanvang van de werkdag de ramen en deuren even open zodat de ruimte goed verlucht wordt. Herhaal dit meermaals per dag. Maak de belangrijkste aanraakpunten schoon met water en zeep en droog deze goed af met een propere doek. Zeker deurklinken, schakelaars, drukknoppen/hendels sanitair, keuken- en bureauoppervlakken. Alsook de wasmand voor je deze opneemt en de handgreep van het strijkijzer. Volg de instructies op de infokaart voor kantoren en strijkateliers die je hebt ontvangen.
Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten of niezen. Je zorgt er best voor dat je deze voorhanden hebt. Heb jij toch geen papieren zakdoek bij de hand, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog. Nies je per ongeluk toch in je handen, was deze dan onmiddellijk met water en zeep. Gooi gebruikte zakdoeken meteen weg in een afgesloten vuilbak.
Alles wat gewassen is op 60°C of meer is sowieso niet meer besmettelijk. Doch hou je steeds rekening met de correcte handhygiëne. Zeker niet alle kledij is gewassen op 60°C. Tijdens het strijken wordt het wasgoed verhit tot een hogere temperatuur dan 60°C, hiertegen is het virus niet bestand. Raak je gezicht niet aan tijdens je strijkwerk.
Er mag maximum 1 klant binnen om zijn/haar strijk af te leveren. Bewaar steeds voldoende afstand wanneer er strijk wordt geleverd en/of opgehaald. Ook de klant wordt hierover geïnformeerd.Je neemt de wasmand niet rechtstreeks aan van de klant. Deze wordt op een daarvoor voorziene en aangeduide plaats neergezet. Vooraleer je deze opneemt reinig je de aanraakpunten met water en zeep of detergent en droog je deze goed af. Deze en bijkomende richtlijnen kan je nalezen op de infokaart voor strijkateliers die in elk strijkatelier beschikbaar is.
Let op: je mag NIET strijken met handschoenen aan, wegens risico op brandwonden. Een goede handhygiëne is de beste bescherming. Was zeer regelmatig je handen met water en zeep: bij aankomst, voor en na het eten, voor en na een toiletbezoek, na het aanraken van post, papieren dienstencheques of ieder voorwerp dat via een ander persoon in je bezit kwam, zoals de wasmand van je klant en ook voor en na het gebruik van de computer en de telefoon. Er wordt een desinfecterende handgel voorzien in de strijkateliers.
Ja. Ook in strijkateliers geldt net als in alle winkels een mondmaskerplicht. Iedereen die de winkel of het atelier binnenkomt moet dus een mondmasker dragen. Let wel: het dragen van een mondmasker wil niet zeggen dat je geen afstand moet bewaren. Zelfs met een mondmasker moeten de klant en jijzelf steeds voldoende afstand bewaren.
Aan je eigen werkpost hoef je geen mondmasker te dragen zolang deze werkpost zich op een veilige afstand (min 1.5m) van andere werkposten bevindt. Is er minder dan 1.5m tussen de werkposten, dan zal 1 van beide werkposten niet kunnen worden gebruikt. Vanaf je echter je werkpost verlaat, voor een sanitaire stop, het opbergen van een afgewerkte mand, het onthalen van een klant, ... zet je steeds en zonder enige uitzondering je mondmasker op.
Indien mogelijk maak je zoveel mogelijk gebruik van de speakerstand. Voor en na gebruik reinig je de telefoon met een voorzien ontsmettingsproduct.

Welzijn

Voor mentale hulp zijn volgende meldpunten steeds bereikbaar: 1712 meldpunt geweld, 1813 zelfmoordlijn en 106 teleonthaal. Spreek je kantoor erover aan, indien nodig zullen zij je doorverwijzen naar de preventiedienst.

Do you not find your question in the FAQ?