Винаги оставайте информирани!

От започването на кризата с корона вируса ние не сме бездействали. Използвайки информацията от Националния съвет за сигурност, с участието на съответните експерти, ние разработихме насоки за да подкрепим безопасното възобновяване на доставянето на услуги. Между другото с това имаме предвид изготвянето на списъци с инструкции, нагледен материал, стикери за под и защитно оборудване за предоставящите помощ в домакинството.

По-долу ще намерите списък на наличния материал. Това също с удоволствие ще раздаваме на всички. Ако видите нещо, от което също се нуждаете или искате да раздавате, моля да ни уведомите чрез приложения формуляр.

Информационен фиш (страница 1)

Стикери за под

Видео

Чат

Интерес към използването също и от Вас ?