Помощ в домакинството, задайте ни вашия въпрос!

За да бъдем отблизо въвлечени в това, което вълнува нашите домакински помощници, ние също пуснахме линия за чат. С този corona чат линия искаме да реагираме бързо, когато преди, по време или след работа у Вас възникнат конкретни въпроси относно корона вирус. За целта имаме екип от 12 лица за чатене, които ще отговарят възможно най-бързо, на всички зазадени от Вас въпроси, като това може да стане на нидерландски, френски, английски и полски език.

Разбира се чатенето не замества личния контакт, който Вие продължавате да имате с Вашия координатор. Координаторът остава най-добрият контакт Ви с предприятието. Чатът ви предлага допълнителна възможност да зададете въпроси, да споделите съмнения или притеснения и своевременно да получитесъвет за действие и обяснение. Този чат можете да откриете също така на уебсайта на предприятието Ви.